Podzimní plynárenská konference

ON-LINE STREAMING

3. října 2022 

4. října 2022 

SETKÁNÍ S ODBORNÍKY

V PLYNÁRENSTVÍ

Podzimní plynárenská konference

Plynárenství v kontextu doby

Český plynárenský svaz, jedna z největších oborových a profesních asociací v ČR, která sdružuje přes 200 významných společností plynárenského oboru, včetně společností skupiny GasNet, innogy, NET4GAS, Pražská plynárenská, E.ON, EG.D, Moravských naftových dolů a mnoha dalších, pořádá v letošním roce tradiční Podzimní plynárenskou konferenci ve dnech 3. a 4. října 2022. Generálním partnerem konference je společnost MND, a.s. Partnery konference jsou společnosti NET4GAS, s.r.o, EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., Pražská Plynárenská Distribuce, a.s. Tradičně se akce účastní více než 300 manažerů a odborníků z řad našich kolektivních členů, ze zahraničí, zástupců státní správy a hostů. Letošní ročník pořádáme formou on-line (po zaregistrování účast zdarma)

Bloky konference

Vývoj evropské energetické politiky v kontextu doby (v angličtině)
Bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu
Metamorfózy obchodu s plynem
Plyn jako palivo pro budoucnost českých domácností nejen pro rok 2023
Vodík do českých domácností, průmyslu i tepláren: bezpečně, spolehlivě a s respektem
Biometan jako klíčový domácí zdroj

Program na 3. říjen 2022

Podzimní plynárenská konference


Program na 4. říjen 2022

Podzimní plynárenská konference


Přednášející

Boyana Achovski

Generální tajemnice, Gas Infrastructure Europe (GIE)

Od září 2016 působí Boyana Achovski jako generální tajemnice Gas Infrastructure Europe (GIE), evropského sdružení provozovatelů přepravy plynu, skladování plynu a terminálů pro zpětné zplyňování LNG. Před svou současnou funkcí zastávala paní Achovski po dobu 4 let funkci viceprezidentky GIE. Před nástupem do GIE pracovala Boyana Achovski pro Bulgartransgaz, bulharského provozovatele přenosových a skladovacích zařízení, kde vedla divizi analýzy a mezinárodních operací, která řídila závazky společnosti týkající se evropského regulačního rámce a evropské energetické politiky. Paní Achovski vystudovala mezinárodní ekonomické záležitosti se specializací na mezinárodní finance a má magisterský titul v oboru finance. Boyana Achovski byla předsedkyní řídícího výboru GasNaturally od června 2017 do ledna 2018 a od července do prosince 2019.

Manuel Coxe

Generální tajemník, MARCOGAZ

Manuel Coxe je generálním tajemníkem MARCOGAZ, kde velmi úzce spolupracuje s prezidentem, viceprezidentem a členy výkonné rady a zároveň dohlíží na každodenní řízení sekretariátu.
S více než 20 lety odborných zkušeností v energetickém sektoru zastával Manuel Coxe před nástupem do MARCOGAZ různé technické a manažerské pozice. Manuel pracoval pro evropské asociace a mezivládní organizace, energetické společnosti a akademickou sféru v různých zemích, včetně Portugalska, Německa, Spojených arabských emirátů a Belgie.
Mezi jeho zájmy a odborné znalosti patří řízení energetických a plynárenských soustav, energetická politika a energetické trhy.
Jeho vzdělání zahrnuje inženýrství energetických systémů, ekonomiku a obchodní administrativu, právo managementu a komunikaci, které získal na univerzitě v Lisabonu v Portugalsku, Durhamské univerzitě ve Spojeném království, Université Libre de Bruxelles v Belgii, Harvardské univerzitě v USA a univerzitě západního Ontaria v Kanadě.

Lenka Kovačovská

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.
V letech 2007 až 2013 působila ve společnosti ČEPS v útvaru, který se zabýval strategií. Od roku 2013 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), kde se starala především o přípravu Státní energetické koncepce.
Od roku 2014 pak koordinovala za MPO mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky.
V letech 2015 až 2017 byla náměstkyní pro energetiku.
Na VŠE v Praze vedla Institut energetické ekonomie.
Od října 2019 do května 2022 byla výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu.

Piotr Kuś

Generální ředitel, ENTSOG

Před nástupem do ENTSOG v lednu 2022 jako generální ředitel ENTSOG zastával Piotr Kuś od ledna 2017 pozici zástupce ředitele v divizi vývoje ve společnosti GAZ-SYSTEM S.A.. Mezi jeho hlavní oblasti odpovědnosti patřila mezinárodní spolupráce, institucionální vztahy, spolupráce s institucemi EU a mezinárodní obchodní organizace.
Mezi lety 2019 a 2021 byl Piotr členem představenstva GIE jako sponzor oblasti CH4. Od roku 2016 byl Piotr členem výkonného výboru GTE pro dohled nad aktivitami budoucích udržitelných řešení v infrastruktuře zemního plynu. Předtím, v letech 2008 až 2016, byl Piotr ředitelem bruselské kanceláře GAZ-SYSTEM, který měl na starosti řízení evropských záležitostí společnosti.
Před nástupem do GAZ-SYSTEM v roce 2008 byl zaměstnán v Polské ropné a plynárenské společnosti (PGNiG S.A.) a byl vyslán do její zastoupení v Bruselu.
Piotr Kuś vystudoval SGH Warsaw School of Economics.

Catharina Sikow-Magny

Ředitelka pro zelenou transformaci a integraci energetického systému, Evropská komise

Catharina Sikow-Magny nastoupila do Evropské komise v roce 1997 a v současnosti je ředitelkou odpovědnou za zelený přechod a integraci energetického systému na Generálním ředitelství pro energetiku. Předtím byla vedoucí oddělení odpovědného za spotřebitele, místní iniciativy a spravedlivý přechod. Předtím byla vedoucí oddělení odpovědného za sítě a regionální iniciativy. Pracovala také na mezinárodní dopravě, politice a financování transevropských sítí, internalizaci externích nákladů a strategickém politickém výzkumu. Před nástupem do Komise byla Catharina Sikow-Magny vedoucí týmu a hlavní ekonomka v soukromém sektoru ve Finsku. Pracovala také pro Rozvojový program OSN v Port-au-Prince na Haiti. Je držitelkou titulu Master of Economics na Aalto University ve Finsku.

James Watson

Generální tajemník, Eurogas

Dr. Watson zastává roli generálního tajemníka Eurogasu od ledna 2019. Eurogas je sdružení zastupující evropský sektor velkoobchodu, maloobchodu a distribuce plynu.
Před nástupem do čela Eurogasu byl Dr. Watson generálním ředitelem SolarPower Europe, evropské asociace solárního průmyslu. Před nástupem do SolarPower Europe pracoval Dr. Watson jako ředitel pro veřejné záležitosti společnosti Weber Shandwick se specializací na energetiku a obchodní politiku. Před příchodem do Bruselu Dr. Watson pracoval pro sekretariát Commonwealthu na projektu Evropské komise o obchodu a udržitelném rozvoji se sídlem v Etiopii. Dříve ve své kariéře James pracoval pro různé vládní orgány Spojeného království v Londýně a působil jako lektor práva životního prostředí na University of Manchester.
Je držitelem titulu Ph.D. v oboru mezinárodního obchodu a práva životního prostředí na Univerzitě v Leedsu a v současnosti je hostujícím profesorem na Vrije Universiteit Brussel.

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4

IČ: 00409928, DIČ: CZ00409928, www.cgoa.cz

Generální partner

Partneři