Podzimní plynárenská konference

ON-LINE STREAMING

3. října 2022 

4. října 2022 

SETKÁNÍ S ODBORNÍKY

V PLYNÁRENSTVÍ

Podzimní plynárenská konference

Plynárenství v kontextu doby

Český plynárenský svaz, jedna z největších oborových a profesních asociací v ČR, která sdružuje přes 200 významných společností plynárenského oboru, včetně společností skupiny GasNet, innogy, NET4GAS, Pražská plynárenská, E.ON, EG.D, Moravských naftových dolů a mnoha dalších, pořádá v letošním roce tradiční Podzimní plynárenskou konferenci ve dnech 3. a 4. října 2022. Generálním partnerem konference je společnost MND, a.s. Partnery konference jsou společnosti NET4GAS, s.r.o, EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., Pražská Plynárenská Distribuce, a.s. Tradičně se akce účastní více než 300 manažerů a odborníků z řad našich kolektivních členů, ze zahraničí, zástupců státní správy a hostů. Letošní ročník pořádáme formou on-line (po zaregistrování účast zdarma)

Bloky konference

Vývoj evropské energetické politiky v kontextu doby (v angličtině)
Bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu
Metamorfózy obchodu s plynem
Plyn jako palivo pro budoucnost českých domácností nejen pro rok 2023
Vodík do českých domácností, průmyslu i tepláren: bezpečně, spolehlivě a s respektem
Biometan jako klíčový domácí zdroj

Program na 3. října 2022

Připojování účastníků probíhá od 9:50 hodin


Program na 4. říjen 2022

Připojování účastníků probíhá od 8:50 hodin


Přednášející

Boyana Achovski

Generální tajemnice, Gas Infrastructure Europe (GIE)

Od září 2016 působí Boyana Achovski jako generální tajemnice Gas Infrastructure Europe (GIE), evropského sdružení provozovatelů přepravy plynu, skladování plynu a terminálů pro zpětné zplyňování LNG. Před svou současnou funkcí zastávala paní Achovski po dobu 4 let funkci viceprezidentky GIE. Před nástupem do GIE pracovala Boyana Achovski pro Bulgartransgaz, bulharského provozovatele přenosových a skladovacích zařízení, kde vedla divizi analýzy a mezinárodních operací, která řídila závazky společnosti týkající se evropského regulačního rámce a evropské energetické politiky. Paní Achovski vystudovala mezinárodní ekonomické záležitosti se specializací na mezinárodní finance a má magisterský titul v oboru finance. Boyana Achovski byla předsedkyní řídícího výboru GasNaturally od června 2017 do ledna 2018 a od července do prosince 2019.

Radek Benčík

Výkonný ředitel pro provoz, NET4GAS, s.r.o.

Radek Benčík vystudoval strojní fakultu na VUT v Brně a v roce 2005 úspěšně zakončil studium MBA na prestižní Nottingham Trent University.
Působil od roku 2008 ve společnosti Alstom, s.r.o., na pozici jednatele a generálního ředitele Thermal Services pro Českou republiku a Slovensko a zároveň jako člen managementu pro oblast střední Evropy. Realizoval projekty na snížení emisí elektráren a tepláren, např. pro skupinu ČEZ v Prunéřově nebo pro Žilinskou teplárenskou na Slovensku. Před tím byl generální ředitelem a předsedou představenstva společnosti ŠKODA Praha, a.s., a zároveň jednatel ŠKODA Praha Invest, s.r.o. Od roku 2001 pracoval v managementu společnosti ŠKODA JS a následně i jako její generální ředitel a předseda představenstva.
Výkonným ředitelem pro provoz a jednatelem společnosti NET4GAS se stal v roce 2011.

FILIP DOSTÁL

Head of Business Development, GasNet, s.r.o.

Ing. Filip Dostál je absolventem oboru Finance na Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci své pracovní kariéry prošel mnoha finančními a provozními manažerskými pozicemi v řadě mezinárodních společností. Pracovní kariéru zahájil v oblasti řízení logistiky cementáren švýcarského koncernu HOLCIM. Tuto etapu završil na pozici Regional Logistics Manager pro oblast Střední a Východní Evropy. Jeho další kroky vedly do německé skupiny REMONDIS. V této době řídil provoz společnosti TSR Czech Rep. V roce 2017 nastoupil na pozici Head of Business Development ve společnosti innogy Česká republika. Po rozdělení skupiny innogy přešel na stejnou pozici ve společnosti GasNet.

ALEŠ DOUCEK

Předseda představenstva, Česká vodíková technologická platforma, z.s.
Vedoucí oddělení „Vodíkové technologie a inovace v energetice“, ÚJV Řež, a.s.

Aleš Doucek je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde získal doktorát v oboru chemického a energetického zpracování paliv. Od roku 2008 působí v ÚJV Řež, a.s., se zaměřením na vodíkové technologie. V současnosti je vedoucím oddělení Vodíkové technologie a inovace v energetice. Zároveň je také předsedou představenstva České vodíkové technologické platformy, jehož členem je od roku 2013.
Aleš Doucek je členem koordinační skupiny pro Národní akční plán čisté mobility, spolupředsedajícím Pracovní skupiny pro vodíkovou mobilitu při MD ČR a zástupcem platformy v Národní radě pro vodík a ve Vodíkové koordinační skupině při Ministerstvu průmyslu a obchodu.

JIŘÍ GAVOR

Zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA, s.r.o.

Jiří Gavor je zároveň výkonným ředitelem ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energie. Je specialistou na vývoj energetických trhů, relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR.

LUDĚK HORN

Ředitel útvaru trading, ČEZ, a.s.

Luděk Horn je absolventem strojní fakulty (obor tepelné a jaderné stroje a zařízení) Českého vysokého učení technického v Praze. Od roku 1986 působil ve společnosti ŠKODA v Plzni v různých technických, později manažerských funkcích, naposledy jako výkonný ředitel pro informatiku a řízení v roce 1998. V roce 1999 se stal obchodním ředitelem společnosti Plzeňská energetika s.r.o., kterou v té době vlastnila americká energetická společnost CINERGY. Zároveň v rámci evropské struktury této společnosti zastával funkci ředitele business development pro střední a východní Evropu. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a.s. jako vedoucí tuzemské a zahraniční kontraktace. Od roku 2007 v nové struktuře útvaru trading působil jako manažer Front Office se zodpovědností za veškeré velkoobchodní transakce s elektřinou a jinými energetickými komoditami skupiny ČEZ. Od 1. 5. 2016 se stal ředitelem útvaru trading. Od roku 2016 je také členem představenstva evropského sdružení obchodníků s energiemi EFET.

PETR KOUTNÝ

Ředitel provozu a údržby, GasNet, s.r.o.

Absolvent VUT Brno, fakulta elektrotechniky a informatiky, ústavu elektroenergetiky, a VŠCHT Praha, ústavu plynárenství. Svoji profesní kariéru zahájil v roce 1995 u společnosti I&C Energo v Jaderné elektrárně Dukovany jako technický pracovník systémů kontroly a řízení. V plynárenství pracuje od roku 1998, kdy nastoupil ke společnosti Transgas, dnešnímu NET4GAS. Zde od roku 2005 pracoval na vedoucích pozicích, od roku 2014 jako ředitel provozu přepravní soustavy. Od dubna 2021 pracuje ve skupině GasNet. Je členem Rady Českého plynárenského svazu.

RADEK KUNDRATA

Výkonný ředitel, HUTIRA – BRNO, s.r.o.

Již během studií Ekonomicko – správní a právnické fakulty Masarykovy Univerzity začal pracovat na odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Poté pracoval na regionální hospodářské komoře v Brně, kde měl na starost členskou základnu, poradenství v oblasti dotací a práva. Od roku 2010 působí ve společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o., která se zabývá plynárenstvím a energetikou, nejprve na pozici prokuristy a výkonného ředitele a od roku 2019 pak na pozici ředitele společnosti. Je rovněž jednatelem (konateľem) ve společnosti HUTIRA Slovakia s.r.o., jednatelem ve společnosti HUTIRA – VISION, s.r.o. zabývající se vývojem a výrobou úpraven vody a jednatelem ve společnosti HUTIRA green gas s.r.o., která se zabývá ozeleněním plynárenství zejména v rámci aktivit kolem biometanu a vodíku. Je rovněž členem energetické sekce HK ČR.

Piotr Kuś

Generální ředitel, ENTSOG

Před nástupem do ENTSOG v lednu 2022 jako generální ředitel ENTSOG zastával Piotr Kuś od ledna 2017 pozici zástupce ředitele v divizi vývoje ve společnosti GAZ-SYSTEM S.A.. Mezi jeho hlavní oblasti odpovědnosti patřila mezinárodní spolupráce, institucionální vztahy, spolupráce s institucemi EU a mezinárodní obchodní organizace.
Mezi lety 2019 a 2021 byl Piotr členem představenstva GIE jako sponzor oblasti CH4. Od roku 2016 byl Piotr členem výkonného výboru GTE pro dohled nad aktivitami budoucích udržitelných řešení v infrastruktuře zemního plynu. Předtím, v letech 2008 až 2016, byl Piotr ředitelem bruselské kanceláře GAZ-SYSTEM, který měl na starosti řízení evropských záležitostí společnosti.
Před nástupem do GAZ-SYSTEM v roce 2008 byl zaměstnán v Polské ropné a plynárenské společnosti (PGNiG S.A.) a byl vyslán do její zastoupení v Bruselu.
Piotr Kuś vystudoval SGH Warsaw School of Economics.

MARIANA LIAKOPOULOU

Markets and Policy Associate, European Federation of Energy Traders (EFET)

Mariana Liakopoulou je partnerkou pro trhy a politiku pracující v styčné kanceláři EU Evropské federace obchodníků s energií (EFET). V této funkci provádí analýzu témat souvisejících s balíčkem Fit for 55, obchodováním s emisemi, dekarbonizací plynu a vodíkem, certifikací a zárukami původu a také tématy souvisejícími s francouzským a řeckým trhem s elektřinou a plynem. Působí také jako výzkumná analytička Kanadské asociace NATO (Program energetické bezpečnosti), kde vytváří dokumenty týkající se kaspické energetické politiky a integrace energetického trhu v jihovýchodní a střední a východní Evropě. Paralelně se svými profesionálními aktivitami dohlíží a přispívá k vypracování návrhu The Palgrave Handbook of Zero Carbon Energy Systems and Energy Transitions, knižního projektu, jehož cílem je poskytnout interdisciplinární a multidisciplinární analýzu a přehled dekarbonizace z plynu i elektřiny. sektorová perspektiva. Dříve byla konzultantkou a členkou seznamu expertů sekretariátu Energetického společenství. Absolvovala také stáž v kanceláři ředitele Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Začínala jako členka pro energetickou politiku a bezpečnost v Caspian Policy Center (Washington DC). Její publikační záznamy zahrnují práce pro různé průmyslové zdroje, včetně Mezinárodní asociace pro energetickou ekonomiku, Asociace Spojených států pro energetickou ekonomiku, Svět zemního plynu, NATO Žurnál ENSEC COE „Energy Highlights“, Gulf Intelligence a European Gas Hub. Je držitelkou magisterského titulu v mezinárodních vztazích a evropských studiích na Vysoké škole ekonomie a politologie na Národní a Kapodistriánské univerzitě v Aténách.

THOMAS MERKER

Jednatel, GasNet, s.r.o.

Od roku 2019 zastává Thomas Merker pozici Chief Financial Officera (CFO) ve skupině GasNet, tuzemského lídra v distribuci zemního plynu. Thomas je zodpovědný za finance & controlling, vztahy s investory, regulaci, prodej kapacity a business development.
Před svou současnou pozicí působil Thomas ve skupině innogy v ČR (dříve RWE) na různých postech ve vrcholovém managementu. Pracovat zde začal už v roce 2002 a potupně se vypracoval až na finančního ředitele a jednatele společnosti GasNet, která byla v té době ještě součástí RWE. Od roku 2016 pak jako CFO innogy Česká republika řídil veškeré finanční aspekty celé skupiny, vedl sdílené služby a měl na starosti rozvoj nových byznysových příležitostí. Thomas stál také v čele celé řady významných transformačních projektů skupiny. V roce 2019/2020 pak sehrál klíčovou roli při osamostatnění společností GasNet & GasNet Služby ze skupiny innogy.
Thomas studoval na univerzitě F. Schillera v Jeně, J. Maximiliana ve Würburgu a Université de Caen ve Francii.

PETR MERVART

Zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Petr Mervart se svým týmem připravil Vodíkovou strategii České republiky, která byla v roce 2021 schválena vládou. V současnosti společně se zástupci dalších ministerstev, průmyslu a oborových svazů zajišťuje naplňování této strategie. Petr Mervart se na Ministerstvu průmyslu a obchodu podílel také na přípravě Studie dekarbonizace českého průmyslu. Má bohaté zkušenosti z působení v soukromém sektoru, kde pracoval pro mezinárodní počítačové a energetické firmy jako jsou Digital Equipment, Sun Microsystems a E.ON. Svoji kariéru začal jako vysokoškolský učitel na strojní fakultě ČVUT v Praze. Zúčastnil se také odborných stáží na Kyoto University v Japonsku a University of Alberta v Kanadě. Vystudoval na ČVUT v Praze.

ADAM MORAVEC

Vedoucí sekce bioplyn v CZ Biom - české sdružení pro biomasu, z.s

Adam Moravec svůj život propojil s bioplynem již během studií na Mendlově univerzitě v Brně, kterou ukončil v roce 2001. Od té doby také poskytuje služby jako poradce pro energetické využití biomasy, kde naplno využívá spojení zemědělského, technického a ekonomického vzdělání. Kromě profese na volné noze také působil na různých zaměstnaneckých pozicích. Ve firmě TEDOM začínal jako poradce generálního ředitele a později se stal vedoucím střediska obnovitelných zdrojů. Zde se věnoval převážně využití skládkového plynu a byl také u počátku výstavby moderních bioplynových stanic v ČR. Kromě toho byl součástí projektů na využití biomasy v teplárenských provozech. Po vstupu ČR do EU ve snaze ozelenit velkou energetiku přešel do Skupiny ČEZ, kde v ČEZ Obnovitelné zdroje zastával funkci manažera rozvoje a jednatele dceřiné společnosti realizující jedinou bioplynovou stanici, která kdy ve Skupině byla. Po ukončení projektu se na plno vrátil k poradenství v oblasti biomasy a krátce na to byl zvolen jako Vedoucí sekce bioplyn v CZ Biom – české sdružení pro biomasu, z.s. Zde působí do dnes na stejné pozici a k tomu i jako místopředseda spolku.

JAKUB NEČESANÝ

Vedoucí odboru Bilance plynu, OTE, a.s.

Jakub Nečesaný vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, obor Elektroenergetika, kde dokončil i doktorská studia. V průběhu a po ukončení školy pracoval jako výzkumný pracovník Akademie věd České republiky. Od roku 2005 pracoval ve společnosti OTE, a.s., na pozici specialisty podpory provozu systému OTE pro trh s elektřinou, v letech 2006 až 2008 se věnoval administrování rejstříku emisních povolenek. Od roku 2009 se plně věnuje trhu s plynem; stál u zrodu rozšíření systému OTE pro plynárenství a zajistil jeho integraci do všech stávajících procesů a struktur OTE. V současnosti zastává pozici vedoucího odboru Bilance plynu.

RENÉ NEDĚLA

Náměstek pro řízení sekce energetiky na MPO

Vystudoval ČVUT Fakultu strojní, Masarykův ústav vyšších studií a Florence School of Regulation. Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě, přednášel na Českém Vysokém učení technickém Fakultě strojní a na České Zemědělské Univerzitě Technické fakultě. V současnosti působí jako náměstek pro řízení sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a zároveň je předseda dozorčí rady ČEPS, a.s.

BLAHOSLAV NĚMEČEK

Partner, Ernst & Young, s.r.o.

Blahoslav Němeček je partnerem týmu poradenství pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Od roku 2012 se v EY věnuje mezinárodním integračním projektům v elektroenergetice a plynárenství, tvorbě strategií pro regulované i neregulované subjekty v energetice napříč Evropou a spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě nové energetické legislativy. V regionu střední a jihovýchodní Evropy se rovněž podílel na mnoha úspěšných transakcích. Blahoslav se v současné době zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace a nejraději se věnuje designu trhu. V minulosti působil jako zakladatel a místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady regulátorů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a jako zástupce Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulačních orgánů (CEER). Blahoslav vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rovněž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na University of Florida absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice.

LIAM NOLAN

Prezident, Marcogaz

Liam Nolan je prezidentem MARCOGAZ od 14. června 2022, poté, co zastával funkci viceprezidenta od roku 2020. Je vedoucím technické způsobilosti a standardů ve společnosti Gas Networks Ireland, která vlastní, provozuje a rozvíjí národní plynárenskou infrastrukturu v Irsku. Liam Nolan je předsedou Ústředního výboru pro plyn Národního úřadu pro standardy Irska (NSAI), který je zodpovědný za dohled nad národními výbory pro standardizaci plynové infrastruktury a využití plynu, které zahrnují zemní plyn, obnovitelný plyn a vodík. Je také členem představenstva irského registru instalátorů plynu (RGII) a předsedou irské pobočky Pipeline Industries Guild. Zastupuje Irsko v Radě Mezinárodní plynárenské unie (IGU).

MARTIN PACOVSKÝ

Předseda představenstva, Pražská plynárenská, a.s.

Martin Pacovský vede z pozice předsedy představenstva společnost Pražská plynárenská, a.s., s cílem vytvořit z ní modernější a zelenější firmu. Není to jeho první angažmá v energetické firmě, dlouhá léta pracoval pro společnost ČEZ, kde se věnoval mimo jiné obnovitelným zdrojům a úspěšně realizoval vstup na německý trh v oblasti větrné energetiky. Duch startupové scény čerpal jako risk manažer VC fondu INVEN CAPITAL se zaměřením na čisté technologie. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, titul MBA získal na Rochester Institute of Technology.

MICHAL PECH

Místopředseda představenstva, RWE Supply & Trading CZ, a.s.

Michal Pech nastoupil do společnosti Transgas, a.s. (dnes RWE Supply & Trading CZ, a.s.) v roce 2002. Za více než 20 let ve společnosti zastával celou řadu pozic v obchodním oddělení. Mimo jiné například po unbundlingu společnosti a oddělení její přepravní části vytvořil obchodní dispečink, který celou řadu let pak vedl. V březnu 2016 byl zvolen do představenstva společnosti a pověřen řízením obchodní části (CCO). Od května 2017 je zodpovědný i za řízení finančního úseku (CFO) a byl jmenován i místopředsedou představenstva.

DANIEL PEXIDR

Managing Director, člen představenstva, EP Commodities, a.s.

Daniel Pexidr vystudoval ČVUT v Praze, poté Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po absolutoriu v roce 2002 začal pracovat ve společnosti RWE Transgas, a.s. V této společnosti pracoval na Obchodním oddělení a měl na starosti agendu spojenou s přepravou zemního plynu z Norska a poté i z Ruska. V roce 2006 nastoupil do společnosti ČEZ, a.s. Na Tradingu této společnosti se v prvních letech zaměřoval na obchodování a optimalizaci nezávislých výrobců elektrické energii. Poté zakládal oddělení pro fyzické obchodování se zemním plynem. V roce 2014 odchází ze společnosti ČEZ, a.s a v rámci skupiny EPH spoluzakládá společnost EP Commodities, a.s. Zde působí na pozici Managing Directora a člena představenstva.

MARTIN PICH

Ředitel divize MND Trading, MND a.s.

Martin Pich vystudoval ekonomickou fakultu Technické univerzity v Ostravě, kde získal titul inženýr. V oblasti obchodování s energetickými surovinami v regionu kontinentální Evropy začal působit od roku 2001. Své zkušenosti dále rozšiřoval 12 let ve společnosti Alpiq, z toho 9 let na centrále ve Švýcarsku. Od roku 2017 je ředitelem divize MND Trading.

ZBYNĚK POKORNÝ

Ředitel prodeje, RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Zbyněk Pokorný je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Po studiích pracoval nějaký čas v logistice a poradenství, než koncem roku 2005 podlehl kouzlu plynárenství a nastoupil do společnosti RWE Transgas, a.s.
V roce 2007 pak přestoupil do nově vzniklé společnosti RWE/(innogy) Gas Storage, ve které v současné době zastává pozici ředitele prodeje.

LUKÁŠ POKRUPA

Výkonný ředitel MND Energie, a.s.

Vystudoval Prague International Business School. Do energetiky vstoupil v roce 2007 po předchozí letité praxi v telekomunikacích. Po liberalizaci energetického trhu vybudoval významného dodavatele na trhu Centropol Energy, a.s., kde působil v pozicích Obchodního ředitele a člena představenstva.
V současné době působí ve společnosti MND Energie, a.s. na pozici výkonného ředitele MND Energie, a.s. pro Českou republiku. Je také aktivním členem a místopředsedou Českého plynárenského svazu.

MICHAL PUCHEL

Předseda představenstva, OTE, a.s.

Ing. Michal Puchel je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Od 1. dubna 2021 je členem představenstva společnosti OTE, a.s. Od 30. června 2021 vykonává funkci předsedy představenstva OTE, a.s.

MARTIN SCHWARZ

Jednatel EBW Solution, s.r.o., člen představenstva CZ BIOM

Martin Schwarz je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem předsednictva a vedoucím sekce Biometan CZ BIOM a vedoucím legislativní sekce CzBA. Svou profesní kariéru v energetice a plynárenství začal v roce 2015 akvizicí podílu v holdingu společností, které vlastní a provozují Energetické centrum recyklace bioodpadů v Rapotíně, jehož součástí je od roku 2019 první výrobna biometanu připojená do plynárenské soustavy v České republice. Jako člen představenstva se věnoval rozvoji a strategii společnosti. Od roku 2019 se v EBW Solution plně věnuje poradenství a investicím do výroby, certifikace a obchodu s biometanem. Je členem řady českých i mezinárodních profesních organizací, platforem, poradních orgánů a pracovních skupin zabývajících se obnovitelnými a nízkoemisními plyny, obnovitelnou energetikou, dekarbonizací, čistou mobilitou a cirkulární ekonomikou. Účastní se mezinárodních projektů na podporu a rozvoj vodíku a biometanu v členských státech EU.

Catharina Sikow-Magny

Ředitelka pro zelenou transformaci a integraci energetického systému, Evropská komise

Catharina Sikow-Magny nastoupila do Evropské komise v roce 1997 a v současnosti je ředitelkou odpovědnou za zelený přechod a integraci energetického systému na Generálním ředitelství pro energetiku. Předtím byla vedoucí oddělení odpovědného za spotřebitele, místní iniciativy a spravedlivý přechod. Předtím byla vedoucí oddělení odpovědného za sítě a regionální iniciativy. Pracovala také na mezinárodní dopravě, politice a financování transevropských sítí, internalizaci externích nákladů a strategickém politickém výzkumu. Před nástupem do Komise byla Catharina Sikow-Magny vedoucí týmu a hlavní ekonomka v soukromém sektoru ve Finsku. Pracovala také pro Rozvojový program OSN v Port-au-Prince na Haiti. Je držitelkou titulu Master of Economics na Aalto University ve Finsku.

MAREK SMATANA

Vedoucí strategie a integrity sítě, SPP distribúcia, a.s

Marek Smatana vystudoval obor Podniková ekonomika na Masarykově univerzitě v Brně. V SPP Disribúcia, a.s. je zodpovědný za implementaci optimální provozní strategie pro komplexní portfolio plynárenských zařízení – potrubí (všech tlakových stupňů), tlakové regulační stanice, odorizační zařízení, antikorozní ochranu. Podílí se také na zavádění nástrojů monitorování integrity (PIMS, RBM) pro provoz a údržbu konkrétních plynárenských zařízení a je zodpovědný za proces certifikace ISO 55 001 a dohled nad tím, aby celý proces životního cyklu majetku byl udržován v souladu s normou.
Od roku 2021 je předsedou legislativního výboru Slovenského plynárenského a naftového zväzu. Ve stejném období byl také projektovým manažerem H2Pilot počátečního přimíchávání vodíku do distribuční sítě plynu.

ONDŘEJ ŠABATA

H2 Readiness Program Lead pro NET4GAS

Ondřej vystudoval magisterské programy na VŠE Praha a NHH Bergen (včetně studijních pobytů na WU Wien a HEC Paris) v rámci programu CEMS. Po pracovních stážích u společností Roland Berger and T-Mobile International zamířil do společnosti Boston Consulting Group (BCG), kde se věnoval především oblasti síťové energetické infrastruktury. V rámci působení v BCG strávil 1,5 roku v USA a účastnil se projektů v téměř 20 zemích světa. BCG opustil po 9 letech z pozice Principal a ve 2019 nastoupil do NET4GAS, kde nejprve vedl projekt Pipeline Integrity Management a následně program H2 Readiness, který má za cíl podchytit relevantní technické, strategické, komerční, legislativní, regulatorní, finanční a organizační oblasti potřebné pro přípravu NET4GAS na vodíkovou budoucnost.

MARTIN ŠTANDERA

Vedoucí odboru Správa záruk původu a čistá mobilita, OTE, a.s.

Martin Štandera zahájil svou profesní karieru v energetice ve společnosti OTE, a.s., v roce 2013 v oblasti certifikace původu energie. Ve funkci vedoucího odboru Správa záruk původu a čistá mobilita je od roku 2017 odpovědný za správu a rozvoj Evidence záruk původu a z toho vyplývající zapojení do mezinárodních projektů, a od roku 2021 za přípravu nových činností společnosti v sektoru dopravy. V letech 2017 až 2020 byl členem představenstva evropské asociace vydavatelů záruk původu AIB (Association of Issuing Bodies) spojující většinu Evropy ve snaze harmonizovat certifikaci původu energie pro potřeby koncových zákazníků v době transformace energetiky. V této evropské asociaci nadále aktivně působí coby vedoucí pracovní skupiny ISU (Information System Unit).

DAVID ŠAFÁŘ

Člen představenstva a CTO (Chief Technical Officer) EG.D, a.s.

Davida provází energetika celý jeho profesní život. Vystudoval Elektroenergetiku na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Ve společnosti E.ON začal působit již v roce 2009, tehdy se zaměřoval na Smart Metering. Tomuto tématu se věnoval i v Německu. V letech 2012 až 2019 působil jako vedoucí několika útvarů a věnoval se tak celé řadě distribučních a energetických témat a řídil mnoho národních i mezinárodních strategických projektů. A konečně od ledna roku 2020 je David členem představenstva společnosti EG.D, a.s. jako CTO, tedy Chief Technology Officer, se zaměřuje na naplňování klíčových cílů a vizí celkové strategie společnosti. Nyní se tedy zabývá například Digitalizací, Rozvojem IT/OT, Smart Asset Managementem, Kybernetickou bezpečností, Koncepcí rozvoje distribuční soustavy a Smart Grids, Inovačními projekty a Workforce Managementem.

KAREL TICHÝ

Manažer projektů, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Karel Tichý je odborným konzultantem s bohatými zkušenostmi v oblastech jako je regionální rozvoj (problematika uhelných regionů, spravedlivé transformace, restrukturalizačních aktivit, rozvoje podnikání a inovací), veřejná správa a příprava, realizace a hodnocení projektů evropských fondů. V letech 2016 až 2020 byl součástí národního týmu připravujícího a implementujícího Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Prostřednictvím své současné pozice projektového manažera Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje se aktivně podílí na procesech souvisejících s přípravou a implementací Mechanismu spravedlivé transformace v ČR a při podpoře aktivit prohlubování spolupráce uhelných regionů ve střední Evropě v různých oblastech. Působí také jako Developer strategických projektů v oblasti vodíku v Ústeckém kraji.

KRISTIÁN TITKA

Ředitel Odboru POZE, Energetický regulační úřad

Kristián Titka vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze, obor Ekonomika a řízení v energetice. Od roku 2011 působí na Energetickém regulačním úřadě v oblasti podporovaných zdrojů energie. V roce 2018 byl jmenován na pozici ředitele Odboru podporovaných zdrojů energie v rámci Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce. Je odpovědný především za vydávání cenového rozhodnutí, kterým se stanoví provozní podpora pro podporované zdroje energie.
Na konci roku 2017 byl Radou ERÚ jmenován do rozkladové komise, která je poradním orgánem Rady ERÚ a kde i nadále působí. Jako zástupce ERÚ je jmenován také do pracovních skupin při Radě vlády, například do Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, pracovní skupiny pro druhotné suroviny.
V řadě pracovních skupin se podílí na přípravě legislativy v oblasti energetiky a podporovaných zdrojů energie. V posledních letech především v pracovních skupinách Ministerstva průmyslu a obchodu pro přípravu Národního vnitrostátního plánu pro oblast energetiky a klimatu, novely zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a notifikačních řízení ke slučitelnosti schémat podpory pro podporované zdroje energie.

LUBOR VELEBA

Jednatel a ředitel divize, RWE Gas Storage, s.r.o.

Lubor Veleba je odpovědný za oblasti prodeje a financí/služeb provozovatele podzemních zásobníků plynu skupiny RWE v České republice, který provozuje 6 podzemních zásobníků plynu s pracovním objemem celkem přesahujícím 2 miliardy krychlových metrů. Ve své předchozí pozici ve společnosti RWE Transgas se věnoval regulačním záležitostem a účastnil se například přípravy cenové regulace pro další 5-ti leté období a přípravě pravidel trhu před liberalizací českého trhu s splynem. Před příchodem do plynárenství působil v oboru podnikových financí, kde zejména poskytoval poradenství při akvizicích českých společností. Pracoval také pro státní agenturu pro podporu investic, kde byl odpovědný za založení prvního zahraničního zastoupení. Absolvoval fakultu strojní Vysokého učení technického v Brně a získal titul Master of Business Administration na Cass Business School, London ve Velké Británii.

James Watson

Generální tajemník, Eurogas

Dr. Watson zastává roli generálního tajemníka Eurogasu od ledna 2019. Eurogas je sdružení zastupující evropský sektor velkoobchodu, maloobchodu a distribuce plynu.
Před nástupem do čela Eurogasu byl Dr. Watson generálním ředitelem SolarPower Europe, evropské asociace solárního průmyslu. Před nástupem do SolarPower Europe pracoval Dr. Watson jako ředitel pro veřejné záležitosti společnosti Weber Shandwick se specializací na energetiku a obchodní politiku. Před příchodem do Bruselu Dr. Watson pracoval pro sekretariát Commonwealthu na projektu Evropské komise o obchodu a udržitelném rozvoji se sídlem v Etiopii. Dříve ve své kariéře James pracoval pro různé vládní orgány Spojeného království v Londýně a působil jako lektor práva životního prostředí na University of Manchester.
Je držitelem titulu Ph.D. v oboru mezinárodního obchodu a práva životního prostředí na Univerzitě v Leedsu a v současnosti je hostujícím profesorem na Vrije Universiteit Brussel.

Moderátoři

Lenka Kovačovská

Konzultantka v energetice

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.
V letech 2007 až 2013 působila ve společnosti ČEPS v útvaru, který se zabýval strategií. Od roku 2013 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), kde se starala především o přípravu Státní energetické koncepce.
Od roku 2014 pak koordinovala za MPO mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky.
V letech 2015 až 2017 byla náměstkyní pro energetiku.
Na VŠE v Praze vedla Institut energetické ekonomie.
Od října 2019 do května 2022 byla výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu.

Martin Slabý

Předseda Rady ČPS, předseda představenstva PPD, a.s.

Ing. Martin Slabý je od prosince 2018 předsedou Rady Českého plynárenského svazu.
Vystudoval fakultu stavební ČVUT Praha.
Pracoval v technických a manažerských funkcích ve společnostech Tractebel a Gas de France (dnes ENGIE), působil jako investiční ředitel českého přepravce zemního plynu NET4GAS.
V letech 2015–2018 byl členem Coordination Committee a předsedou výboru Transmission v International Gas Union. Od roku 2015 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Michal Slabý

Ředitel pro strategii, NET4GAS, s.r.o.

Svou profesní karieru v plynárenství zahájil v roce 2001 v obchodním úseku společnosti Transgas, a.s. Posléze pracoval ve společnosti RWE Transgas, a.s. v oblasti nákupu plynu z Norska. Podstatnou část své kariéry působil ve společnosti E.ON na různých pozicích zejména v oblasti nákupu plynu. Tři roky se věnoval především oblasti prodeje skladovacích kapacit ve skupině MND. Od roku 2016 pracuje ve společnosti NET4GAS, s.r.o., kde aktuálně zastává pozici ředitele pro strategii.

ZBYNĚK SOLECKÝ

Místopředseda představenstva, innogy Česká republika a.s.

Zbyněk Solecký působí v plynárenství od roku 1998. Nejprve na pozici Head of Finance and Risk controlling ve společnostech Transgas, RWE Česká republika a RWE East a následně na pozici CFO společností innogy Energie a innogy Česká republika. V minulosti rovněž zastával pozici člena dozorčí rady ve společnostech Východočeská plynárenská a RWE Plynoprojekt. Je absolventem MFF UK v Praze oboru matematická analýza a programu MBA in Finance na ESCEM/UNYP v Praze. Na začátku pracovní kariéry působil 4 roky v bankovnictví v oblasti Treasury a emisí cenných papírů.

VERONIKA VOHLÍDKOVÁ

Zastupující výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz

Veronika Vohlídková vystudovala obor Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2011 až 2016 pracovala v ČEZ, kde se věnovala zejména evropské agendě se zaměřením na finanční legislativu a regulaci. V letech 2016 až 2018 působila v NET4GAS na pozici senior specialisty pro regulaci. Od listopadu 2018 je v Českém plynárenském svazu ředitelkou legislativně-strategického odboru a od června 2022 je také pověřena jeho vedením. Od listopadu 2019 je členkou představenstva České vodíkové technologické platformy.

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4

IČ: 00409928, DIČ: CZ00409928, www.cgoa.cz

Záštita

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí

Generální partner

Partneři

Mediální partneři